Bavaria yacht charter Portorosa, Italy

-14 %
Bavaria Cruiser 37
04.04. - 11.04.2020
1,600 € 1,368 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 6 3
-14 %
Bavaria Cruiser 41
04.04. - 11.04.2020
1,800 € 1,539 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 8 3
-24 %
Bavaria Cruiser 45
09.05. - 16.05.2020
2,490 € 1,868 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46-8
04.04. - 11.04.2020
2,300 € 1,967 €
Year Length Berths Cabins
2014 13.99 10 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
2,400 € 2,052 €
Year Length Berths Cabins
2016 13.99 8 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
2,500 € 2,138 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.99 8 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
25.04. - 02.05.2020
2,600 € 2,223 €
Year Length Berths Cabins
2020 13.6 8 4
-14 %
Bavaria Cruiser 51
04.04. - 11.04.2020
3,150 € 2,693 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5