Bavaria yacht charter Skiathos, Greece

-27 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(BAV 39 C- 07- GRE)

18.03. - 25.03.2023
1,076 € 782 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.89 7 (6+1) 3
-27 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(BAV 39 C -06- GRE)

18.03. - 25.03.2023
1,076 € 782 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
-12 %
Bavaria Cruiser 39
01.04. - 08.04.2023
980 € 855 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.99 7 3
-12 %
Bavaria Cruiser 39
01.04. - 08.04.2023
995 € 869 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 42
30.12. - 06.01.2024
1,177 € 942 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.8 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV 46 C- 07- GRE)

18.03. - 25.03.2023
1,495 € 1,087 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-12 %
Bavaria Cruiser 46
01.04. - 08.04.2023
1,360 € 1,187 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.4 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 51
18.03. - 25.03.2023
2,310 € 1,681 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(BAV C 51- 15- GRE)

18.03. - 25.03.2023
2,379 € 1,730 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-20 %
Bavaria Cruiser 46
18.03. - 25.03.2023
2,250 € 1,789 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 9 4
-12 %
Bavaria Cruiser 51
18.03. - 25.03.2023
2,180 € 1,903 €
Year Length Berths Cabins
2015 15.55 10 5
-12 %
Bavaria Cruiser 41
18.03. - 25.03.2023
2,300 € 2,007 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.5 7 3
-12 %
Bavaria Cruiser 45
18.03. - 25.03.2023
4,100 € 3,579 €
Year Length Berths Cabins
2020 13.98 10 4
-12 %
Bavaria Cruiser 45
10.06. - 17.06.2023
5,260 € 4,591 €
Year Length Berths Cabins
2020 13.98 10 5
-12 %
Bavaria Cruiser 46
26.08. - 02.09.2023
5,350 € 4,670 €
Year Length Berths Cabins
2020 13.6 10 4