Bavaria yacht charter Marina Kos, Greece

-25 %
Bavaria 40

Bavaria 40

(BAV 40-02- GRE)

13.06. - 20.06.2020
1,864 € 1,398 €
Year Length Berths Cabins
2002 12.19 7 (6+1) 3
-24 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(Ifigenia)

13.06. - 20.06.2020
1,893 € 1,420 €
Year Length Berths Cabins
2003 12.13 7 3
-25 %
Bavaria 40

Bavaria 40

(Classique)

20.06. - 27.06.2020
1,967 € 1,475 €
Year Length Berths Cabins
2002 12.48 7 3
-25 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38- 03- GRE)

13.06. - 20.06.2020
1,992 € 1,494 €
Year Length Berths Cabins
2003 11.58 7 (6+1) 3
-14 %
Bavaria Cruiser 38
13.06. - 20.06.2020
1,850 € 1,573 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 6 3
-35 %
Bavaria Cruiser 41
13.06. - 20.06.2020
3,000 € 1,950 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-20 %
Bavaria 44 Vision

Bavaria 44 Vision

(Maria Christina)

27.06. - 04.07.2020
2,778 € 2,222 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.55 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 50
13.06. - 20.06.2020
3,120 € 2,340 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 10 5
-25 %
Bavaria 50-4 CBS Cruiser
18.07. - 25.07.2020
3,260 € 2,445 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.38 9 4
-35 %
Bavaria Cruiser 46
13.06. - 20.06.2020
3,800 € 2,470 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 8 4
-10 %
Bavaria Cruiser 40
11.07. - 18.07.2020
2,800 € 2,520 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 6 3
-24 %
Bavaria Cruiser 46
13.06. - 20.06.2020
3,450 € 2,588 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46
13.06. - 20.06.2020
3,450 € 2,588 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-25 %
Bavaria Cruiser 51
13.06. - 20.06.2020
3,600 € 2,700 €
Year Length Berths Cabins
2009 15.6 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 46
27.06. - 04.07.2020
3,770 € 2,828 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
Bavaria 44 Vision

Bavaria 44 Vision

(BAV 44 V- 07 - GRE)

27.06. - 04.07.2020
2,924 €
Year Length Berths Cabins
2007 13.41 7 (6+1) 3
-30 %
Bavaria Cruiser 46
13.06. - 20.06.2020
4,200 € 2,940 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
-25 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-G)

13.06. - 20.06.2020
3,999 € 2,999 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-14 %
Bavaria Cruiser 45
20.06. - 27.06.2020
3,600 € 3,078 €
Year Length Berths Cabins
2010 14.27 8 4
-25 %
Bavaria 50 Cruiser/4cbs

Bavaria 50 Cruiser/4cbs

(BAV 50 CR- 06- GRE)

15.08. - 22.08.2020
4,348 € 3,261 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.45 9 (8+1) 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
13.06. - 20.06.2020
4,074 € 3,463 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 9 4
-10 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
4,460 € 4,014 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 9 4