Bavaria yacht charter Zadar (Marina Zadar), Croatia

-31 %
Bavaria Cruiser 31
22.02. - 29.02.2020
900 € 614 €
Year Length Berths Cabins
2008 9.76 6 2
-33 %
Bavaria Cruiser 34
14.03. - 21.03.2020
930 € 617 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.7 6 2
-27 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Lucija)

22.02. - 29.02.2020
850 € 618 €
Year Length Berths Cabins
2003 10.3 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria Cruiser 33
28.03. - 04.04.2020
900 € 655 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria Cruiser 34
28.03. - 04.04.2020
1,000 € 728 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.7 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 34
02.05. - 09.05.2020
1,100 € 750 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 (4+2) 2
-34 %
Bavaria Cruiser 34
14.03. - 21.03.2020
1,150 € 753 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
-34 %
Bavaria Cruiser 34
14.03. - 21.03.2020
1,150 € 753 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria Cruiser 37
28.03. - 04.04.2020
1,050 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.35 8 3
-27 %
Bavaria Cruiser 37
28.03. - 04.04.2020
1,050 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.35 8 3
-33 %
Bavaria Cruiser 37
14.03. - 21.03.2020
1,170 € 777 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
-34 %
Bavaria Cruiser 37
22.02. - 29.02.2020
1,200 € 786 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
-34 %
Bavaria Cruiser 37
22.02. - 29.02.2020
1,200 € 786 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
22.02. - 29.02.2020
1,230 € 839 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.2 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37B-07-CR)

22.02. - 29.02.2020
1,230 € 839 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.28 8 (6+2) 3
-33 %
Bavaria Cruiser 37
04.04. - 11.04.2020
1,300 € 863 €
Year Length Berths Cabins
2019 11.3 7 6+1 3
-36 %
Bavaria 44 - new sails 2017
14.03. - 21.03.2020
1,370 € 872 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.45 10 4
-27 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Mirna)

22.02. - 29.02.2020
1,200 € 873 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-27 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Dišpet)

22.02. - 29.02.2020
1,200 € 873 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-13 %
Bavaria Cruiser 34
04.04. - 11.04.2020
1,050 € 908 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 8 (6+2) 3 (3+S)
-31 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV 36 C CRO)

22.02. - 29.02.2020
1,342 € 916 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria 36 Cruiser
22.02. - 29.02.2020
1,342 € 916 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.4 8 3
-27 %
Bavaria Cruiser 41
28.03. - 04.04.2020
1,300 € 946 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 39
22.02. - 29.02.2020
1,400 € 955 €
Year Length Berths Cabins
2006 12.14 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(EC- 39B-06-CR)

22.02. - 29.02.2020
1,400 € 955 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(CL- 37C-16-CR)

22.02. - 29.02.2020
1,515 € 1,033 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
22.02. - 29.02.2020
1,515 € 1,033 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
Bavaria Cruiser 34
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 1,046 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 2
-31 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(EC- 44-02-CR)

22.02. - 29.02.2020
1,537 € 1,049 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.41 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Olala)

22.02. - 29.02.2020
1,537 € 1,049 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-31 %
Bavaria Cruiser 40
22.02. - 29.02.2020
1,623 € 1,107 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-11 CRO)

22.02. - 29.02.2020
1,623 € 1,107 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.45 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46
22.02. - 29.02.2020
1,702 € 1,162 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.4 10 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(EC- 46B-05-CR)

22.02. - 29.02.2020
1,702 € 1,162 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 41
16.05. - 23.05.2020
1,864 € 1,272 €
Year Length Berths Cabins
2020 12.35 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,750 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.2 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,750 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,750 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,750 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-31 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Dalmatino Zara)

22.02. - 29.02.2020
2,110 € 1,440 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-31 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(EC- 50-02-CR)

22.02. - 29.02.2020
2,110 € 1,440 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 10 5
Bavaria 45

Bavaria 45

(iSTONE)

04.04. - 11.04.2020
1,650 € 1,501 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 10 4
-27 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Given To Fly)

28.03. - 04.04.2020
2,150 € 1,565 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-CR)

22.02. - 29.02.2020
2,355 € 1,607 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46
22.02. - 29.02.2020
2,355 € 1,607 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 10 4
-27 %
Bavaria 32 Sport
22.02. - 29.02.2020
2,300 € 1,674 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.2 4 1
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-CR)

22.02. - 29.02.2020
2,460 € 1,678 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50
22.02. - 29.02.2020
2,460 € 1,678 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 12 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50 Style
14.03. - 21.03.2020
3,300 € 2,252 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.39 9 (6+2+1 4 (3+1)