Bavaria yacht charter Trogir (ACI marina), Croatia

-31 %
Bavaria 42

Bavaria 42

(Pošip)

04.04. - 11.04.2020
1,000 € 682 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.83 7 3
-36 %
Bavaria Cruiser 33
29.02. - 07.03.2020
1,100 € 700 €
Year Length Berths Cabins
2007 10.65 6 2
-36 %
Bavaria 36 Cruiser
29.02. - 07.03.2020
1,100 € 700 €
Year Length Berths Cabins
2005 11.4 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 34
29.02. - 07.03.2020
920 € 716 €
Year Length Berths Cabins
2018 10.2 6 2
-39 %
Bavaria Cruiser 45
29.02. - 07.03.2020
1,200 € 726 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 10 4
-39 %
Bavaria Cruiser 45
29.02. - 07.03.2020
1,200 € 726 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 10 4
-39 %
Bavaria Cruiser 45
29.02. - 07.03.2020
1,250 € 756 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 10 4
-36 %
Bavaria Cruiser 39
29.02. - 07.03.2020
1,200 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.14 7 3
-36 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,200 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 (8+1) 4
-36 %
Bavaria Cruiser 32
29.02. - 07.03.2020
1,200 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2012 10.3 5 2
-36 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,200 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 37
29.02. - 07.03.2020
1,000 € 778 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,160 € 791 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-36 %
Bavaria Cruiser 36
29.02. - 07.03.2020
1,400 € 891 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Bavaria Cruiser 41 NEW (…)

29.02. - 07.03.2020
1,320 € 900 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41
29.02. - 07.03.2020
1,320 € 900 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,370 € 935 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,400 € 955 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Bavaria Cruiser 46 NEW (…)

29.02. - 07.03.2020
1,440 € 982 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 50
29.02. - 07.03.2020
1,280 € 995 €
Year Length Berths Cabins
2005 15.43 12 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50
04.04. - 11.04.2020
1,500 € 1,023 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 11 5
-26 %
Bavaria Cruiser 46 OW.

Bavaria Cruiser 46 OW.

(BAV.CRUISER 46, OWNER V. …)

29.02. - 07.03.2020
1,460 € 1,072 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 7 (6+1) 3 (3D)
-31 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,700 € 1,160 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.4 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Bavaria Cruiser 46 NEW)

29.02. - 07.03.2020
1,540 € 1,198 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 9 (8+1) 4 (4D)
-39 %
Bavaria Cruiser 51
29.02. - 07.03.2020
2,000 € 1,210 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 12 10+2 5
-31 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Bavaria Cruiser 51 NEW ( …)

29.02. - 07.03.2020
1,960 € 1,337 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.59 11 5