Bavaria yacht charter Šibenik (Marina Mandalina), Croatia

-44 %
Bavaria Cruiser 33
24.10. - 31.10.2020
1,090 € 600 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.45 5 2
-45 %
Bavaria Cruiser 34
03.10. - 10.10.2020
1,140 € 627 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 8 3
-44 %
Bavaria Cruiser 37
10.10. - 17.10.2020
1,290 € 710 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.2 8 3
-34 %
Bavaria Cruiser 37
10.04. - 17.04.2021
1,150 € 748 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.2 8 3
-35 %
Bavaria 36 Cruiser
10.04. - 17.04.2021
1,300 € 845 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.4 8 3
-45 %
Bavaria Cruiser 36
19.09. - 26.09.2020
1,580 € 869 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.4 7 3
-40 %
Bavaria Cruiser 46
12.12. - 19.12.2020
1,500 € 900 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 8 4
-35 %
Bavaria Cruiser 40
10.04. - 17.04.2021
1,400 € 910 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 8 3
-35 %
Bavaria 45

Bavaria 45

(Bonata)

10.04. - 17.04.2021
1,700 € 1,105 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 10 4
-10 %
Bavaria 36 Cruiser
12.12. - 19.12.2020
1,400 € 1,260 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.4 6 3
-34 %
Bavaria Cruiser 46
10.04. - 17.04.2021
2,150 € 1,398 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.4 10 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
3,350 € 2,010 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.27 9 4
-10 %
Bavaria 400 Coupe

Bavaria 400 Coupe

(Carpe Diem)

12.12. - 19.12.2020
4,600 € 4,140 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.21 4 2
-25 %
Bavaria 400 Coupe
18.07. - 25.07.2020
7,200 € 5,400 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.21 4 2
-5 %
Bavaria Virtess 420 Fly
18.07. - 25.07.2020
9,300 € 8,835 €
Year Length Berths Cabins
2019 12.39 6 3