Bavaria yacht charter Punat (Krk), Croatia

-14 %
Bavaria 30 Cruiser
11.04. - 18.04.2020
930 € 791 €
Year Length Berths Cabins
2006 9.45 5 2
-15 %
Bavaria Cruiser 31
11.04. - 18.04.2020
1,080 € 918 €
Year Length Berths Cabins
2008 9.78 5 2
-15 %
Bavaria Cruiser 33
11.04. - 18.04.2020
1,080 € 918 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.45 5 2
-15 %
Bavaria Cruiser 33
11.04. - 18.04.2020
1,080 € 918 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.45 5 2
Bavaria 36

Bavaria 36

(Diana)

11.04. - 18.04.2020
990 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.4 8 (6+2) 3
-30 %
Bavaria Cruiser 50
11.04. - 18.04.2020
1,500 € 1,050 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 11 5
-15 %
Bavaria Cruiser 33
11.04. - 18.04.2020
1,240 € 1,054 €
Year Length Berths Cabins
2014 9.99 6 2
-15 %
Bavaria Cruiser 37
11.04. - 18.04.2020
1,300 € 1,105 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.35 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 34
11.04. - 18.04.2020
1,500 € 1,275 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 7 3
-14 %
Bavaria Cruiser 37
11.04. - 18.04.2020
1,590 € 1,352 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-14 %
Bavaria Cruiser 37
11.04. - 18.04.2020
1,650 € 1,403 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-14 %
Bavaria Cruiser 37
11.04. - 18.04.2020
1,650 € 1,403 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 42
11.04. - 18.04.2020
1,700 € 1,445 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
-30 %
Bavaria Cruiser 39
06.06. - 13.06.2020
2,100 € 1,470 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.99 7 (6+1) 3
-30 %
Bavaria Cruiser 39
06.06. - 13.06.2020
2,100 € 1,470 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 (6+1) 3
-25 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
2,100 € 1,575 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-14 %
Bavaria Cruiser 41
11.04. - 18.04.2020
1,910 € 1,624 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.95 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 50
11.04. - 18.04.2020
2,200 € 1,650 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 11 5
-15 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
2,100 € 1,785 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-15 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Duboka)

11.04. - 18.04.2020
2,100 € 1,785 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 11 5
-25 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
2,400 € 1,800 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-20 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Tramuntana )

11.04. - 18.04.2020
2,700 € 2,160 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.54 11 5
Bavaria 44

Bavaria 44

(Wawi I)

11.07. - 18.07.2020
2,700 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 9 (8+1) 4
Bavaria 46

Bavaria 46

(Venus)

20.06. - 27.06.2020
3,100 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
Bavaria 50

Bavaria 50

(Canelupo)

13.06. - 20.06.2020
3,600 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.43 11 (10+1) 5