Bavaria yacht charter Primošten (Marina Kremik), Croatia

-41 %
Bavaria Cruiser 39
13.04. - 20.04.2024
1,271 € 740 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
Bavaria 32

Bavaria 32

(Sea Star)

13.04. - 20.04.2024
880 € 853 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
-41 %
Bavaria 36 Cruiser
20.04. - 27.04.2024
1,533 € 892 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 33
13.04. - 20.04.2024
940 € 911 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
Bavaria 36

Bavaria 36

(Sea Wolf)

13.04. - 20.04.2024
1,040 € 1,008 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-41 %
Bavaria C38

Bavaria C38

(Bavaria C38)

27.04. - 04.05.2024
2,030 € 1,181 €
Year Length Berths Cabins
2024 37.0 6 3
Bavaria 42

Bavaria 42

(Sea King)

13.04. - 20.04.2024
1,440 € 1,396 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 8 3
Bavaria 44

Bavaria 44

(Sea Gull)

13.04. - 20.04.2024
1,540 € 1,493 €
Year Length Berths Cabins
2004 13.95 9 4
Bavaria 38 Match
10.06. - 17.06.2023
1,650 € 1,600 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.39 6 2
-12 %
Bavaria Cruiser 34
10.06. - 17.06.2023
1,850 € 1,615 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 5 (4+1) 2