Bavaria yacht charter Primošten (Marina Kremik), Croatia

Bavaria 32

Bavaria 32

(Sea Star)

25.09. - 02.10.2021
810 € 769 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
Bavaria Cruiser 33
02.10. - 09.10.2021
940 € 893 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
Bavaria 38 Match
25.09. - 02.10.2021
990 € 940 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.39 6 2
-19 %
Bavaria 36 Cruiser
09.10. - 16.10.2021
1,210 € 977 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 7 3
Bavaria 36

Bavaria 36

(Sea Wolf)

02.10. - 09.10.2021
1,040 € 988 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 39
02.10. - 09.10.2021
1,420 € 1,146 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 34
25.09. - 02.10.2021
1,500 € 1,211 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 5 (4+1) 2
Bavaria 42

Bavaria 42

(Sea King)

25.09. - 02.10.2021
1,540 € 1,463 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 8 3
-19 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Becky Blu)

02.10. - 09.10.2021
2,100 € 1,695 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.43 11 (10+1) 5
Bavaria 44

Bavaria 44

(Sea Gull)

28.08. - 04.09.2021
2,440 € 2,318 €
Year Length Berths Cabins
2004 13.95 9 4