Bavaria yacht charter Primošten (Marina Kremik), Croatia

Bavaria 32

Bavaria 32

(Sea Star)

02.04. - 09.04.2022
810 € 801 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
Bavaria Cruiser 33
02.04. - 09.04.2022
940 € 930 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
Bavaria 38 Match
23.10. - 30.10.2021
990 € 980 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.39 6 2
-15 %
Bavaria Cruiser 34
23.10. - 30.10.2021
1,200 € 1,009 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 5 (4+1) 2
Bavaria 36

Bavaria 36

(Sea Wolf)

02.04. - 09.04.2022
1,040 € 1,029 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
Bavaria 36 Cruiser
06.11. - 13.11.2021
1,210 € 1,197 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 39
30.10. - 06.11.2021
1,210 € 1,197 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
Bavaria 42

Bavaria 42

(Sea King)

02.04. - 09.04.2022
1,240 € 1,227 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 8 3
Bavaria 44

Bavaria 44

(Sea Gull)

02.04. - 09.04.2022
1,540 € 1,524 €
Year Length Berths Cabins
2004 13.95 9 4
-15 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Becky Blu)

30.04. - 07.05.2022
2,700 € 2,272 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.43 11 (10+1) 5