Bavaria yacht charter Biograd (Marina Kornati), Croatia

-26 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Elisabeth)

22.01. - 29.01.2022
850 € 629 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
-30 %
Bavaria 38
16.10. - 23.10.2021
1,000 € 693 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 8 3
-24 %
Bavaria Cruiser 34
26.02. - 05.03.2022
950 € 722 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 8 6+2 3
-24 %
Bavaria 36 Cruiser

Bavaria 36 Cruiser

(White pearl)

26.02. - 05.03.2022
970 € 737 €
Year Length Berths Cabins
2011 11.3 8 (6+2) 3
-30 %
Bavaria Cruiser 36
09.10. - 16.10.2021
1,100 € 762 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.3 8 3
-25 %
Bavaria Cruiser 33
02.10. - 09.10.2021
1,050 € 780 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.45 4 2
-19 %
Bavaria Cruiser 38
05.03. - 12.03.2022
980 € 791 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 8 3
-20 %
Bavaria 38

Bavaria 38

((1132 BG) )

02.10. - 09.10.2021
1,000 € 792 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 8 3
-20 %
Bavaria 36 Cruiser
16.10. - 23.10.2021
1,000 € 792 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.3 8 3
-30 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Anis (Mainsail 2015, Geno…)

09.10. - 16.10.2021
1,150 € 796 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 9 4
-30 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Afrodita (sails 2013))

09.10. - 16.10.2021
1,150 € 796 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 33
05.03. - 12.03.2022
1,040 € 839 €
Year Length Berths Cabins
2014 9.99 6 2
-19 %
Bavaria Cruiser 37
05.03. - 12.03.2022
1,100 € 888 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37
05.03. - 12.03.2022
1,100 € 888 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Eneja - with bowthruster)

05.03. - 12.03.2022
1,100 € 888 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-18 %
Bavaria Cruiser 38
02.04. - 09.04.2022
1,100 € 893 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 8 3
-19 %
Bavaria Cruiser 34 - 3 cab
05.03. - 12.03.2022
1,145 € 924 €
Year Length Berths Cabins
2018 10.7 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37
12.03. - 19.03.2022
1,250 € 1,009 €
Year Length Berths Cabins
2020 11.3 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 45
05.03. - 12.03.2022
1,680 € 1,356 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 41
05.03. - 12.03.2022
1,700 € 1,372 €
Year Length Berths Cabins
2019 12.35 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 46
05.03. - 12.03.2022
1,980 € 1,598 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 9 (8+1) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46.
05.03. - 12.03.2022
1,980 € 1,598 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46.
05.03. - 12.03.2022
1,980 € 1,598 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
05.03. - 12.03.2022
2,080 € 1,679 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 9 (8+1) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 34
05.03. - 12.03.2022
2,180 € 1,760 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 45
05.03. - 12.03.2022
2,290 € 1,849 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 9 (8+1) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 51
05.03. - 12.03.2022
2,300 € 1,857 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.99 12 (10+2) 5